Hever

Haluatko muutosta parempaan?

Liike Nyt on erilainen vaihtoehto. Se tuo uutta ajattelua eduskuntaan!

Nro 129. Helsinki.

Liike Nyt on hyvässä noususuhdanteessa – matkalla menestykseen.

Tavoitteenani on toimiva Suomi – myös autoilevalle kansalaiselle!

Pyrin edistämään mm. seuraavia asioita:

  • Liikenteen järkevää ja kaikki osapuolet huomioivaa kehittämistä.
  • Ikäsyrjinnän poistamista työmarkkinoilta.
  • Ilmastotoimien kohtuullistamista.
  • Yrittäjyyttä.
  • Järkevää taloudenpitoa.
  • Hyvää huolenpitoa vanhuksille.

Suomi

Suomi on kotimaani ja syntymämaani. Sukuni on elänyt Suomessa, Karjalan Vuokselassa, joka jäi viime sodassa itärajan taakse, ainakin vuodesta 1581. Vuokselasta on peräisin myös tämän nettisivun nimi. Nykyisessä Ukrainan sodan tilanteessa on varsinkin Karjalasta evakoitujen ihmisten jälkeläisten helppo ymmärtää Venäjän raa’an hyökkäyksen aiheuttamat tunnelmat Ukrainassa, sodankäynnin ytimessä.

Siksi Suomen puolustukseen, rajojen varmistamiseen, Natoon liittymiseen ja kansainväliseen sodan vastustamiseen on panostettava todella vakavasti.

On mielenkiintoista, että ilmastoasioita kiihkeästi ajavat tahot eivät tunnu vastustavan sotimista yhtä paljon, vaikka pelkästään sodankäynnistä aiheutuvat päästöt ovat todella huimia, kaiken muun tuhon lisäksi.

Raha ja työ

Järkevä rahan käyttö on päässyt unohtumaan. Miljardibudjeteilla rakennetaan monumentteja, mutta vanhusten hyvinvointi ja sotepe-toiminnan ja henkilökunnan riittävyys on jäänyt taka-alalle. Helsinkiläisenä sen huomaa ainakin selkeästi.

Kyseessä on mielestäni koko valtakunnan laajuinen asia, johon on saatava selkeä järkiperäinen linjaus. Eli aidosti tärkeät asiat ensin kuntoon.

Työvoimapula ja ikäsyrjintä

60-luvulla syntyneenä olen päässyt näkemään rajun muutoksen työmarkkinoilla. Varsinkin pörssissä olevat suuryritykset siivoavat YT-menettelyllä yli 50-vuotiaat tehokkaasti Suomen valtion elätettäviksi. Ja koska rekrytoinneissa ensimmäinen karsinta aloitetaan valitsemalla hakijat ikäryhmittäin, ei ole kovinkaan todennäköistä, että nämä kymmenet tuhannet ”ikäpoistetut” palaisivat enää työelämään. Tätä siis harrastavat yritykset, jotka puhuvat samaan aikaan ”yhteiskuntavastuusta”. Niin, yhteiskunnan vastuullehan nämä ihmiset todellakin jäävät.

Ydinsyy tähän trendiin on pelko työntekijän vakavasta sairastumisesta ja siitä, että yritys joutuu maksamaan kaikki siitä johtuvat kulut.

Tässä kohtaa olisikin aika korjata lainsäädäntöä ja keventää vanhemmista työntekijöistä yrityksille tulevaa taakkaa. Työttömien osalta se on jo kaatunut valtion syliin. Olisihan selkeästi parempi, että nämä koulutetut ja ammattitaitoiset ihmiset toisivat lisää verorahoja valtion kassaan. Mallia voi ottaa kerrankin rakkaasta naapuristamme Ruotsista, jossa vanhemmat työntekijät ovat haluttua potentiaalia. Ja näin myös ne paljon puhutut työuran pitenemiset olisivat todellisia, eikä pelkkiä haaveita. Ja se työvoimapulakin voisi hieman helpottaa samalla.

Autot ja liikenne

Autoista ja autoilijoista on tehty pahiksia, vaikka autoilu ja liikennepolttoaineet ovat merkittäviä suomalaista hyvinvointivaltiota pystyssä pitävä veron kerryttäjiä.

Lisäksi autoala on todella merkittävä työllistäjä – työpaikkoja Suomessa on autojen valmistukseen, myyntiin, huoltoon yms. liittyen noin 50 tuhatta.

Sähköautoja pidetään ratkaisuna päästöongelmiin ja samalla polttomoottoriautojen myyntiä ja valmistusta pyritään rajoittamaan. Sähköautoja, niiden akkuja eikä sähköäkään kuitenkaan riitä kaikille vaikka sähköautoja jaettaisiin ilmaiseksi.

Polttomoottoriteknologiassa on tehty valtavia harppauksia viime vuosikymmeninä ja kehitys jatkuu edelleen. Samalla myös uusia polttoaineita on kehitteillä. Annetaan siis tekniikan kehitykselle ja uusille polttoaineille vielä mahdollisuus.

Nykypäivänä saataisiin aikaan ilmastotekoja pelkästään tukemalla perinteisen auton vaihtamista vaikkapa 30% vähäpäästöisempään malliin.

Autoliikennettä pyritään koko ajan vaikeuttamaan, varsinkin suurissa kaupungeissa. Väylien kaventaminen ja pysäköintipaikkojen raju vähentäminen vain lisää päästöjä kun kierretään kortteleita moneen kertaan sopivaa pysäköintipaikkaa etsien tai jonotetaan kapeilla teillä bussien takana ja liikennevaloissa.

Sujuva autoliikenne ja toimivat pysäköintimahdollisuudet ovat perusedellytys kaupunkien keskustojen ja niissä vielä olevan yritystoiminnan säilymiselle. Jo jonkin aikaa onkin ollut nähtävissä selkeä yritysten muuttoliike kaupunkien lähikuntiin, minne sekä yritysten työntekijät että asiakkaat tulevat mieluummin.

Tämä sivusto

Vuoksela.com on Tomi Virkin henkilökohtainen kotisivu